Profesionālo skolu audzēkņiem

Izglītības iespējas Eiropā
Informācija par izglīltības un profesiju iespējām Latvijā
Starptautiski skolu sadarbības projekti
Prakse ārzemēs
Sagatavošanas braucieni, klašu apmaiņas projekti
Nacionālie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem
Starptautiskie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem