Profesionālo skolu audzēkņiem

Izglītības iespējas Eiropā
Informācija par izglīltības un profesiju iespējām Latvijā
Prakse ārzemēs
Sagatavošanas braucieni, klašu apmaiņas projekti
Nacionālie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem
Starptautiskie profesionālās meistarības konkursi jauniešiem