Piešķirtais finansiālais atbalsts 2020. gadā

Saskaņā ar programmas mērķi 2020. gadā finansiālais atbalsts tika piešķirts Latvijas zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas) īsteno vai ir izstrādājušas virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.

Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1

Latvijas Universitāte

16

31000

Rīgas Tehniskā universitāte

8

15000

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

8

15000

Elektronikas un datorzinātņu institūts

6

13000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

4

8000

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

2

3000

SIA RITOLS

2

3000

VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts

1

1500

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1

1500

10 

Daugavpils Universitāte

1

2500

11

SIA ALINA

1

1500

12

SIA "BC manufaktūra"

1

1500

KOPĀ

51

96500

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2020. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2020. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.