Baltic Bonus programma

Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem.

Programmas darbība

Programmu īsteno vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, sadarbojoties VIAA, Lietuvas Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūrai un Igaunijas Pētniecības padomei saskaņā ar 2015. gada 27. jūnijā noslēgto vienošanos par sadarbību.

Atbalstu starptautiskās sadarbības kontaktu veidošanai var sniegt Igaunijas un Lietuvas nacionālie kontaktpunkti Igaunijas Zinātnes padomē, Lietuvas Zinātnes padomē Starptautisko sakaru nodaļā un Lietuvas Zinātnes, inovācijas un tehnoloģijas aģentūrā Starptautiskās sadarbības nodaļā.