Latvijas - Baltkrievijas sadarbības programma

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā. Noslēgtā vienošanās sekmīgi turpinās jau 2006.gadā uzsākto Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmu zinātnē un tehnikā. Laika posmā no 2007. gada līdz 2013.gadam ir notikuši četri projektu iesniegumu konkursi, kuros kopā atbalstīti 25 projektu iesniegumi.

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu, kas iesniegti programmas konkursā, īstenošanu ar pušu pārstāvēto institūciju līdzdalību. Programmas konkursā projektu var iesniegt visās pētījumu jomās.

Par programmas darbību atbildīgās institūcijas

No Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja, no Latvijas puses – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.