Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Sadarbības projekta pārskata ziņojuma sagatavošanas vadlīnijas

?d=TW_LV_TV_guide_project_report_VIAA.doc   
2. Finanšu atskaites veidlapa ?d=Finansu_atskaites_veidlapa.xlsx   

3. Darbu pieņemšanas - nodošanas veidlapa ?d=Darbu_pienemsanas_nodosanas_akta_veidlapa_2016_.doc  
4.

Pieteikuma veidlapa

?d=84076_LV_LT_Taivana_Projekta_pieteikuma_veidlapa_2020.DOC