Projekta izstrāde   Piezīmes
1.

Atskaites par projekta īstenošanu veidlapa

?d=Atskaites_par_projekta_posma_istenosanu_veidlapa.doc  
2. Finanšu atskaites veidlapa ?d=Finansu_atskaite_2.xls  

3. 2020. gada konkursa nolikums Konkursa nolikums?d=18.03.2020.LV.UKR_2020._konkursa_nolikums.pdf  
4. Konkursa nolikuma pielikums (projekta pieteikuma veidlapa) Nolikuma pielikums 1?d=18.03.2020_LV_UA_nolikuma_1_pielikums.DOC