Latvijas - Ukrainas sadarbības programma 

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsākta, balstoties uz 1995. gada 21. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos, ar mērķi veicināt Latvijas un Ukrainas sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās.

Programmas ietvaros  paredzēts atbalstīt:

  • zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalību
  • savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai


Programmas darbību koordinē:

  • no Ukrainas puses – Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija
  • no Latvijas puses – Izglītības un zinātnes ministrija

2015. gada 31. decembrī slēgta vienošanās par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016. - 2020. gadam.