Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbība Latvijā 2013.–2017. gadā

?d=RF_17_1398_Jaunzemes_broshura_printfile.pdf 

Karjeras atbalsts skolotāju sākotnējā pedagoģiskajā izglītībā un pedagoģiskajā pilnveidē 

?d=Karjeras_atbalsts_skolotajiem_No7.pdf 
Vadlīnijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu izveidei ?d=Vadlinijas_karjeras_atbalstam_No6.pdf 
Mūžilga karjeras atbalsta empīriskā bāze: efektīvas politikas un prakses ceļvedis ?d=78550_Extended_summar_final_LV.pdf 
CEDEFOP: "Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats" (2012) Muzilgs karjeras atbalsts Eiropa - kopsavilkums?d=Muzilgs_karjeras_atbalsts_eiropa_kopsavilkums_2012.pdf 

Pētījums "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā".

Petijums_EMKAPT_KAAS(1).pdf?d=files/free/49/749/petijums_emkapt_kaas_1_.pdf

EMKAPT pārskats Nr.1: Elastdrošība:ietekme uz mūžilgu karjeras atbalstu.

Informatīvā materiāla īsa anotācija. 

Flexicurity-ELGPN_concept_note-Ronald finalizēts-9.pdf?d=files/free/49/749/flexicurity_elgpn_concept_note_ronald_finalize_ts_9.pdf

EMKAPT informatīvais paziņojums par karjeras vadības prasmēm.
Informatīvā materiāla īsa anotācija.

ELGPN_Policy_Briefing_-_Career_Management_Skills_finalizēts.pdf?d=files/free/49/749/elgpn_policy_briefing_career_management_skills_finalize_ts.pdf

EMKAPT  Informatīvais paziņojums Karjeras vadības prasmes: vērtēšana kā mācību procesa daļa. 
Informatīvā materiāla īsa anotācija.

R Sultana_Assessment of CMS_finalizēts.pdf?d=files/free/49/749/r_sultana_assessment_of_cms_finalize_ts.pdf

Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs Policy and practice to harness future potential, Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Traininging, 2011, 176 pp.

Empowering the young of Europe to meet labour market challenges Findings from 53 study visits 2009/10: Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Traininging, 2011, 101 pp.

Skills Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast Up to 2020. Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, 2010, 122 pp

skills_for_supply_up_to_2020.pdf?d=files/free/49/749/skills_for_supply_up_to_2020.pdf
Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs. Cedefop, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009 – II, 186 pp. future_skill_needs.pdf?d=files/free/49/749/future_skill_needs.pdf
Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe.
Cedefop, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 – VI, 107 pp.
panorama cedefop.pdf?d=files/free/49/749/panorama_cedefop.pdf 

Lifelong learning bibliography: a European VET perspective. No 5-6. January - December 2003. A Cedefop Library and Documentation Bibliography, 2004. 78 pp.

pet_2_15_6011_en.pdf?d=files/free/49/749/pet_2_15_6011_en.pdf

Lifelong learning bibliography: a European VET (vocational education and training) perspective. No.4 July-December 2002. A Cedefop Library and Documentation Bibliography, 2004. 70 p.

pet_3_16_6010_en.pdf?d=files/free/49/749/pet_3_16_6010_en.pdf

Chrisholm, L., Larson, A., Mossoux, A.F.. Lifelong learning: citizens' views in close-up. Findings from a dedicated Eurobarometer survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 163 pp.

pet_4_12_4038_en.pdf?d=files/free/49/749/pet_4_12_4038_en.pdf

Prof. Roland G. Sultana. Review of Career Guidance Policies in 11 Accending and Candidate Countries. Synthesis Report. Italy: External Communication Unit European Training Foundation, July 2003. 90 p.

 

pet_5_7_review_of_career_guidance.pdf?d=files/free/49/749/pet_5_7_review_of_career_guidance.pdf

Lifelong learning bibliography: a European VET perspective. No.3 January-June 2002. A Cedefop Library and Documentation Bibliography, 2003. 57 p.

pet_6_17_6007_en.pdf?d=files/free/49/749/pet_6_17_6007_en.pdf

Ed. by Danielle Colardyn. Lifelong learning: Which ways forward? College of Europe, 2001. 181 pp.

pet_7_14_lllEN.pdf?d=files/free/49/749/pet_7_14_lllen.pdf