Nr. Projekta izstrāde Dokuments Piezīmes
1.

Finansiāla atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedz pieteikumu par atbalsta piešķiršanu

?d=Pieteikums_par_atbalsta_pieskirsanu_projektiem.docx  
2.

Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu pieteikumu par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai vērtēšanas kārtība

?d=x2_Nr.1_ES_PITA_Pieteikums_demonstr.progr._v_rt_anas_k_rt_ba.pdf   
3.

VIAA slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu, izmantojot parauglīguma veidlapu

?d=Paraugligums_ar_avansu_un_posmiem_2020.docx  
4.

Atskaites par projekta posma īstenošanu veidlapa

?d=Atskaites_par_projekta_posma_istenosanu_veidlapa.docx  
5.

Finanšu atskaites par projekta posma izpildi veidlapa

?d=Finansu_atskaite.xls  
6.

Vadlīnijas finanšu atskaites sagatavošanai

?d=Vadlinijas_Nr.4_finansu_atskaitei.pdf  
7.

Iesniegums atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai

?d=Iesniegums_COST.docx  
8. Iesnieguma atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai pielikums “Nepieciešamā finansējuma aprēķins”  ?d=Iesniegums_COST_Nepieciesam_finansejuma_aprekins.docx  
9.

Pieteikums dalībai COST programmas akcijā

?d=Pieteikums_COST.docx    
10.

Iesniegums dalībai ERA-NET Cofund projektā

?d=Iesniegums_dalibai_ERA_NET_Cofund_projekta.docx