Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being

Skolotāji Eiropā. Karjera, attīstība un labklājība

Ziņojums parāda kā dažādās valstīs tiek veicināta skolotāja profesijas attīstība un apraksta skolotāju darba apstākļus, karjeras attīstību un labklājību. Ziņojums aptver visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Apvienoto Karalisti, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Lejupielādēt (EN)

Ziņojuma pielikums