Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Mobility Scoreboard: 

Higher Education 

Background Report 2018/19

Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19

Ziņojuma mērķis ir nodrošināt Eiropas valstu progresu mācību mobilitātes veicināšanā un šķēršļu novēršanā. Augstākās izglītības mobilitātes rezultātu apkopojums pirmo reizi tika publicēts 2016. gadā. Otrais izdevums sniedz atjauninātu pamatinformāciju par šiem rādītājiem un atspoguļo izmaiņas augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politikas vidē.

Lejupielādēt (EN)
 

Early Childhood
Education and Care
in Europe, 2019

Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā, 2019

Ziņojumam ir divas daļas: starptautiskais salīdzinājums un informācija par nacionālajām sistēmām. Ziņojuma metodisko pamatu veido četri starpnozaru jautājumi: uz bērnu vērsta politika, sistēmu savstarpējā atkarība, partnerība ar vecākiem un iekļaujoša vide.

Lejupielādēt (LV)

Digital Education
Eurydice Report
at School in Europe

Digitālā izglītība Eiropas skolās

Ziņojumā ir pētīta digitālo kompetenču attīstība, kas attiecas uz skolēniem un skolotājiem un tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu mācību procesu. Informācija ir sniegta par 2018./19.mācību gadu.

Lejupielādēt (LV)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18 Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā 2017/18

Šajā ziņojumā ir analizēta pilnībā kvalificētu pilnas slodzes skolotāju un skolu direktoru alga publiskā sektora skolās 42 Eiropas izglītības sistēmās. Ziņojumā ir nacionālie apraksti ar detalizētu informāciju par algām, piemaksām un citiem papildu maksājumiem skolotājiem un skolu direktoriem katrā izglītības sistēmā.

Lejupielādēt (LV)

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21 Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2020/21

Pamatojoties uz valstu datiem, ziņojums sniedz pārskatu par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu. Tas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību. Informācija pieejama 37 valstīm.

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21 Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2020/21

Šis ziņojums, pamatojoties uz valstu datiem, sniedz pārskatu par akadēmiskā gada garumu, sākuma un beigu datumiem, eksāmenu un brīvdienu periodiem. Informācija pieejama 37 valstīm.

Lejupielādēt (EN)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2018/19 Skolotāju un skolu direktoru algas un pabalsti Eiropā, 2018/2019 

Šis ziņojums sniedz informāciju par Eiropas valstīs normatīvajos aktos noteikto algu un pabalstiem skolotājiem un skolu direktoriem pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas skolās.

Lejupielādēt (EN)

Equity in school education in Europe:Structures, policies and student performance Vienlīdzība skolu izglītībā Eiropā: struktūras, politika un skolēnu sniegums

Šis ziņojums sniedz pārskatu par izglītības struktūrām un politikām, kas ietekmē vienlīdzību skolu izglītībā. Ziņojumā aplūkotas šādas izglītības sistēmas iezīmes: dalība pirmsskolas izglītībā un aprūpē, skolas finansējums, diferenciācija un skolas veidi, skolas izvēle, uzņemšanas politika, mācību vielas atkārtošana, skolas autonomija, skolas atbildība, atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām, atbalsts skolēniem ar zemu sasniegumu līmeni un iespēja mācīties.

Lejupielādēt (EN)

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18 Skolotāju un skolu direktoru algas un piemaksas Eiropā 2018/19 m.g.

Šajā ziņojumā ir analizēta pilnībā kvalificētu pilnas slodzes skolotāju un skolu direktoru alga publiskā sektora skolās 42 Eiropas izglītības sistēmās. Ziņojumā ir nacionālie apraksti ar detalizētu informāciju par algām, piemaksām un citiem papildu maksājumiem skolotājiem un skolu direktoriem katrā izglītības sistēmā.

Lejupielādēt (EN)

The Structure of the European Education Systems 2020/21 Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2020/21m.g. Ziņojums raksturo izglītības sistēmas organizāciju Eiropas valstīs, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai 2020./2021. mācību un akadēmiskajā gadā. Informācija ir pieejama par 43 Eiropas izglītības sistēmām, kas aptver 38 valstis, kas piedalās Erasmus+ programmā. Lejupielādēt (EN)

Compulsory Education in Europe – 2020/21 Obligātā izglītība Eiropā - 2020./21.m.g. Šajā ziņojumā ir sniegta īsa informācija par izglītības ilgumu 43 Eiropas izglītības sistēmās, kas aptver 38 valstis, kas piedalās ES Erasmus+ programmā. Lejupielādēt (EN)